BRIK I BLOK

BRIK I BLOK

Blokovi trave i blokade za blokiranje

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Spuštena cigla

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Curb Stone

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Popločavanje opeke

111
222
333
444

Blok

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8