Poslije prodaje

Poslije prodaje

after-sales1

Rad posebno obučenih članova osoblja uključuje: ugradnja naših mašina i linija, puštanje u pogon i pokretanje opreme, edukacija kupca osoblje i predaje linije i naknadnu pomoć našim kupcima kad god su nam potrebne usluge.

SHIFENG upravlja a svjetska mreža lokalnih prodajne agencije i servisni partneri omogućujući nam da našim klijentima pružimo podršku u kratkom roku kada se pojave nevolje. Zahvaljujući efikasnom upravljanju rezervnim delovima u mogućnosti smo da u kratkom roku isporučimo rezervne delove i za starije mašine i linije.

Kao provajder kompletnih usluga s nizom linija i strojeva koji pokrivaju cjelokupni spektar moderne, našim kupcima pružamo podršku ne samo kao dobavljač, već i kao savjetnik u postavljanju novih operacija ili proširivanju ili reorganizaciji postojećih objekata.

Projektiramo optimizirane proizvodne pogone počevši od zahtjeva za planiranu proizvodnju. Naše inženjerske usluge ove prirode ne uključuju samoproizvodni kapacitet proračuni i planiranje logistike i the protok materijala, ali i dizajn skladišni prostor i periferna oprema.

Ovdje su ključna razmatranja automatizacija procesa i stvaranje fleksibilnosti u proizvodnji brze reakcije zahtjevima tržišta koji se često mijenjaju. To je najbolji način za implementaciju visokih performansi karakterističnih za naše linije i strojeve kako bi se osiguralo maksimalno postizanje proizvodnje.